قیمت کورین

قیمت به روز کورین شرکت فولکو فورم

کورین برند سامسونگ
Sanded Solid
۲٫۵۵۰٫۰۰۰
هر متر مربع
کورین برند سامسونگ
Aspen
۳٫۰۳۰٫۰۰۰
هر متر مربع
کورین برند سامسونگ
Pebble.Metallic
۳٫۳۸۰٫۰۰۰
هر متر مربع
کورین برند سامسونگ
Tempest
۵٫۳۹۰٫۰۰۰
هر متر مربع
کورین هانکس هیوندای
G – P -C- D
۲٫۳۸۰٫۰۰۰
هر متر مربع
کورین هانکس هیوندای
G – T
۲٫۹۸۰٫۰۰۰
هر متر مربع
کورین هانکس هیوندای
GAR
۲٫۹۸۰٫۰۰۰
هر متر مربع
کورین هانکس هیوندای
B
۴٫۲۹۰٫۰۰۰
هر متر مربع
کورین ایرانی می سی
گروه ۱
۱٫۲۸۰٫۰۰۰ 
 هر متر مربع
کورین ایرانی می سی
گروه ۲
۱٫۳۵۰٫۰۰۰ 
 هر متر مربع
کورین ایرانی می سی
گروه ۳
۱٫۴۵۰٫۰۰۰
 هر متر مربع
کورین ایرانی می سی
گروه ۴
۱٫۵۲۰٫۰۰۰
 هر متر مربع
کورین ایرانی اورانوس
گروه ۱
۱٫۵۳۰٫۰۰۰ 
هر متر مربع
کورین ایرانی اورانوس
گروه ۲
۱٫۵۸۰٫۰۰۰
هر متر مربع
کورین ایرانی اورانوس
گروه ۳
۱٫۶۹۰٫۰۰۰
هر متر مربع
کورین ایرانی اورانوس
گروه ۴
۱٫۸۹۰٫۰۰۰
هر متر مربع
کورین ایرانی سوپراستون
گروه ۱
۱٫۷۴۰٫۰۰۰
هر متر مربع
کورین ایرانی سوپراستون
گروه ۲
۱٫۸۵۰٫۰۰۰
هر متر مربع
کورین ایرانی سوپراستون
گروه ۳
۱٫۹۹۰٫۰۰۰
هر متر مربع
  • تمامی قیمت ها به تومان می باشد.
  • ۱۰ درصد هزینه حمل و نصب به قیمت های فوق اضافه می گردد .
  • هزینه نصب سینک زیرکار و سینک یکپارچه ۱۵۰,۰۰۰ تومان می باشد .
  • اجرت اجرای قرنیز کرو به ازای هر متر طول ۵۰,۰۰۰ تومان می باشد .
  • هزینه ابزار کلاسیک جداگانه محاسبه می شود .