لیست قیمت سینک های گرانیتی گرانیکو

مدل ابعاد قیمت
G810 50*116 1,250,000
G800 50*116 1,090,000
G880 50*116 1,240,000
G840 50*116 1,150,000
G200 50*86 850,000
G820 50*116 1,090,000
G100 50*86 820,000
G860 50*116 1,150,000
توضیحات
تمامی مبالغ به تومان می باشد .
با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید